Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
O programie
CZYM JEST PROGRAM PALIWA BAQ
To system monitoringu jakości paliw, polegający na okresowych i niezapowiedzianych kontrolach jakości paliw na stacjach benzynowych objętych Programem Paliwa BAQ oraz trzech poziomach wizualizacji stacji zgodnie z kryteriami wejścia do Programu ustalonymi przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 
 
CELEM PROGRAMU JEST
 • promowanie wysokiej jakości paliw sprzedawanych na stacji objętej Programem Paliwa BAQ
 • poprawa wiarygodności Uczestników Programu wobec klientów stacji
 • zapewnienie zgodności sprzedawanych paliw z obowiązującymi wymogami prawnymi i normatywnymi w zakresie kontrolowanych parametrów
 • badanie postrzegania jakości produktów i jakości obsługi na stacji paliw objętej Programem Paliwa BAQ, poprzez sukcesywne gromadzenie informacji od ostatecznych konsumentów paliw (klientów stacji paliw) 
 
 DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU
 • nadzorującym Program jest ORLEN Paliwa Sp. z o.o. - hurtowy dystrybutor oferujący paliwa, których producentem jest PKN ORLEN S.A. oraz akredytowane laboratorium analityczne ORLEN Laboratorium S. A.
 • systematyczny monitoring jakości paliw gwarantuje Uczestnikowi Programu stabilną, właściwą jakość oferowanych paliw
 • Program Paliwa BAQ zwiększa zaufanie do stacji objętej kontrolą jakości paliw
 • jakość paliw jest potwierdzona unikatowym certyfikatem przystąpienia do Programu, który pozycjonuje jego posiadacza w ekskluzywnym gronie stacji dbających o jakość oferowanego produktu
 • certyfikowana stacja paliw promowana jest na elektronicznej mapie stacji BAQ (www.paliwabaq.pl)
 • Program Paliwa BAQ pozycjonuje Uczestnika w grupie stacji dbających o klientów i o wysokie standardy rynkowe
 • klienci stacji będą mogli dokonać oceny stacji na stronie www.paliwabaq.pl, a Uczestnik Programu Paliwa BAQ otrzyma bieżącą informację o poziomie satysfakcji swoich klientów
 
BADANIA WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
 • badania zgodności jakości paliw z obowiązującą normą i wymogami prawnymi
 • zakres badań będzie dobierany w zależności od potrzeb i pory roku
 
ELEKTRONICZNA MAPA STACJI
Każdy uczestnik Programu Paliwa BAQ umieszczony jest na elektronicznej mapie stacji i otrzymuje wizytówkę internetową na stronie Programu www.paliwabaq.pl. Wizytówka stacji BAQ wyposażona jest w mapkę Google'a z zaznaczoną lokalizacją, krótki opis, skan certyfikatu jakości oraz link do formularza z ankietą.
 
SERWIS INTERNETOWY - ANKIETOWANIE

Dodatkową funkcjonalnością internetową jest zbieranie od klientów stacji paliw informacji o jakości obsługi na stacji za pośrednictwem strony www.paliwabaq.pl. Funkcjonalność oparta jest na  dostępnej mapce z lokalizacjami stacji paliw, umieszczonej na stronie internetowej i polega na wypełnieniu przez klienta stacji formularza zawierającego ankietę. Celem ankietowania jest monitoring jakości paliw na stacjach objętych Programem BAQ oraz rejestracja ewentualnych skarg dotyczących jakości sprzedawanych paliw i jakości obsługi na stacji. Za pośrednictwem tej funkcjonalności klient stacji może wysłać e-mail bezpośrednio do wybranej stacji paliw.

 
potykacz.png
 
 
 

Marki Grupy ORLEN