Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
O programie

CZYM JEST PROGRAM PALIWA BAQ

To system monitoringu jakości paliw, polegający na okresowych i niezapowiedzianych kontrolach jakości paliw (oleju napędowego, benzyn i LPG) na stacjach benzynowych objętych Programem Paliwa BAQ oraz wizualizacji stacji w CZTERECH poziomach zgodnie z kryteriami wejścia do Programu ustalonymi przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

 

CELEM PROGRAMU JEST

·        promowanie wysokiej jakości paliw sprzedawanych na stacji objętej Programem Paliwa BAQ (oleju napędowego, benzyn i LPG)

·        poprawa wiarygodności Uczestników Programu wobec klientów stacji

·        zapewnienie zgodności sprzedawanych paliw z obowiązującymi wymogami prawnymi 
i normatywnymi w zakresie kontrolowanych parametrów

·        badanie postrzegania jakości produktów i jakości obsługi na stacji paliw objętej
Programem Paliwa BAQ, poprzez sukcesywne gromadzenie informacji od ostatecznych konsumentów paliw (klientów stacji paliw)

 

DLACZEGO WARTO PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU

·        nadzorującym Program jest:

- ORLEN Paliwa Sp. z o.o. - hurtowy operator rynku oferujący paliwa,  

  których producentem jest PKN ORLEN S.A.,- ORLEN Laboratorium S.A. - akredytowane laboratorium analityczne

·        systematyczny monitoring jakości paliw (oleju napędowego, benzyn i LPG) gwarantuje Uczestnikowi Programu stabilną, właściwą jakość oferowanych produktów

·        Program Paliwa BAQ zwiększa zaufanie do stacji objętej kontrolą jakości paliw

·        jakość paliw jest potwierdzona unikatowym certyfikatem przystąpienia do Programu, który pozycjonuje jego posiadacza w wyjątkowym gronie stacji dbających o jakość oferowanego produktu

·        certyfikowana stacja paliw promowana jest na elektronicznej mapie stacji BAQ 
na 
paliwabaq.pl​

·        Program Paliwa BAQ pozycjonuje Uczestnika w grupie stacji dbających o klientów i o wysokie standardy rynkowe

·        klienci stacji będą mogli dokonać oceny stacji na stronie paliwabaq.pl​, a Uczestnik Programu Paliwa BAQ otrzyma bieżącą informację o poziomie satysfakcji swoich klientów

 

BADANIA WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU

·        badania zgodności jakości paliw z obowiązującą normą i wymogami prawnymi - oleje napędowe i benzyny

·        badanie zgodności jakości LPG z obowiązującą normą i wymogami prawnymi

·        zakres badań będzie dobierany w zależności od potrzeb i pory roku

 

ELEKTRONICZNA MAPA STACJI

Każdy uczestnik Programu Paliwa BAQ umieszczony jest na elektronicznej mapie stacji i otrzymuje wizytówkę internetową na stronie Programu paliwabaq.pl​. Wizytówka stacji BAQ wyposażona jest w mapkę Google'a z zaznaczoną lokalizacją, krótki opis, skan certyfikatu jakości oraz link do formularza z ankietą.

 

SERWIS INTERNETOWY-ANKIETOWANIE

Dodatkową funkcjonalnością internetową jest zbieranie od klientów stacji paliw informacji o jakości obsługi na stacji za pośrednictwem strony paliwabaq.pl​. Funkcjonalność oparta jest na dostępnej mapce z lokalizacjami stacji paliw, umieszczonej na stronie internetowej i polega na wypełnieniu przez klienta stacji formularza zawierającego ankietę. Celem ankietowania jest monitoring jakości paliw na stacjach objętych Programem BAQ oraz rejestracja ewentualnych skarg dotyczących jakości sprzedawanych paliw i jakości obsługi na stacji. Za pośrednictwem tej funkcjonalności klient stacji może wysłać e-mail bezpośrednio do wybranej stacji paliw.​​


 
 
 

Marki Grupy ORLEN